نمایش 1 تا 2 از 2
  • سناریوهای اصلاح ساختار مالی بررسی شد:
      مین‌یابی در نظام‌بانکی  

      نصر: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور، بحث اصلاح نظام بانکی است.در ادامه سلسله نشست‌های کارشناسی خود به بررسی سیاست ادغام بانک‌ها با حضور کارشناسان پرداخته است.

    02 تیر 18 11:18

تگ های مرتبط

پژوهشیار