پرزنت ربات آنالیز به سرمربی تیم ملی/ تراکتور، اشتباهات تکراری دارد
نخبه تبریزی و کارشناس رسمی فیفا مطرح کرد:
پرزنت ربات آنالیز به سرمربی تیم ملی/ تراکتور، اشتباهات تکراری دارد
1402/07/04
 خزان در خزان
یادداشت به بهانه سومین سالگرد درگذشت پدر فوتبال آذربایج...
خزان در خزان
1402/07/04
پیشرفت 80 درصدی استادیوم فوتبال بناب/ آخرین وضعیت کنارگذر بناب
در جریان بازدید از پروژه‌های در حال اجرای بناب مطرح شد:
پیشرفت 80 درصدی استادیوم فوتبال بناب/ آخرین وضعیت کنارگذر بناب
1402/07/03
پژوهشیار