گزارش تصویری/

تصاویر | آخرین وضعیت دریاچه ارومیه

تصاویر | آخرین وضعیت دریاچه ارومیه

نصر: با وجود کاهش بارندگی در ماه های اخیر و افزایش غلظت نمک، وضعیت دریاچه ارومیه در حالت تثبیت قرار دارد. عکس ها از طاها اصغرخانی

1400/06/02 - 10:43 - 49492
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار