گزارش تصویری/

تصاویر | سرا و دالان میرزا جلیل بازار تبریز

تصاویر | سرا و دالان میرزا جلیل بازار تبریز

نصر: دالان و سرای میرزا جلیل تبریز از بهترین سراهای بازار بزرگ تبریز است که اکثر حجره های موجود در آن به عرضه گلیم، ورنی و خدمات رفوگری فرش مشغول هستند. جالب است بدانید این سرا به طور کامل تحت مدیریت مالکی خصوصی از وارثین خانواده جورابچی اداره می شود! برخی حجره های موجود در این دالان دو طبقه با یک طبقه زیر زمین می باشند که در مجموع طول آن پنجاه متر است، از آنجایی که دالان و سرای میرزا جلیل در سیلی مهیب تخریب شد معماری امروزی آن با مصالحی چوبی و البته مقاوم رویت می شود.

1400/06/01 - 15:37 - 49418
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار