گزارش تصویری/

تصاویر | بازار تاریخی تبریز در موسم کرونا

تصاویر | بازار تاریخی تبریز در موسم کرونا

نصر: هر اندازه که دیو خستگی ناپذیر کرونا در زندگی روزمره آدم‌ها چنگ بزند، باز هم برای ادامه حیات و نبرد در تنگناهای اقتصادی باید ایستاد و ادامه داد. فعالیت کسبه و آمد و رفت مردم در بازار تاریخی تبریز به عنوان یکی از مهمترین قطب های اقتصادی شهر، همچنان در روزهای کرونایی نیز ادامه دارد. عکس ها از : سمیه فرضی

1399/08/08 - 10:23 - 29769
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار