گزارش تصویری/

تصاویر | بازدید از کارخانه واگن‌سازی ایریکو در شهرستان ابهر

تصاویر | بازدید از کارخانه واگن‌سازی ایریکو در شهرستان ابهر

نصر: استاندار آذربایجان شرقی به منظور پیگیری تحویل واگن‌های متروی تبریز، به همراه جمعی از مدیران شهری تبریز از کارخانه واگن‌سازی ایریکو در شهرستان ابهر استان زنجان بازدید کرد. عکس ها از : بیژن شیخ علیزاده

1399/06/27 - 14:08 - 27170
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار