تصاویر | نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تبریز

تصاویر | نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تبریز

نصر: شصت و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عصر امروز در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز و با حضور مدیران ارشد بخش دولتی، قضایی و خصوصی برگزار شد.

دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار