گزارش تصویری/

تصاویر| هیجانِ توله خرس قطبی از دیدن کاوشگران بعد از قرنطینه

تصاویر| هیجانِ توله خرس قطبی از دیدن کاوشگران بعد از قرنطینه

نصر: این عکس‌های فرح‌بخش در شمال نروژ و به دنبال اعزام نخستین تیم اکتشاف به قطب بعد از قرنطینه ثبت شده‌اند. روی، یکی از عکاسان تیم اعزامی می‌گوید: «چند متر آنطرف‌تر از کشتی یکی از توله‌ها ناگهان بلند شد و روی پاهایش ایستاد و شروع کرد به دست تکان دادن برای ما، تقریباً اینطور به نظرمان رسید که دارد به ما خوش‌آمد می‌گوید.»

1399/04/26 - 16:24 - 23428
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار