گزارش تصویری/

تصاویر | پرورش شتر در آذربایجان

 تصاویر | پرورش شتر در آذربایجان

نصر: یک هزار و ۷۹۱ نفر جمعیت شتر آربایجان شرقی است. شتر با قابلیت سازگاری، زیست و تولید در شرایط سخت مناطق خشک، نیمه خشک و تحمل گرما، خشکی و كم آبی و کمبود علوفه و قابلیت نسبی در مقابل امراض و عوامل بیماری زا و نیز تغذیه از انواع خاص گیاهان مرتعی (خشبی و خاردار و تیغ دار) و گیاهان هالوفیت مانند خارشتر که با توجه به شورپسندی این گیاهان جزو برنامه های ستاد احیای دریاچه ارومیه می باشد، که سایر دام ها قادر به استفاده از آن نیستند، از جمله مزایای پرورش شتر در مقایسه با سایر حیوانات می باشد.این تصاویر مربوط به منطقه خورخور در آذربایجان شرقی است. عکس ها از مینا نوعی

1402/07/09 - 19:45 - 100518
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار