خبر/

محدودیت‌های کرونایی برای اعیاد قربان، غدیر و روز عرفه اعلام شد

1400/04/29 - 11:29 - کد خبر: 47739 نسخه چاپی

نصر: مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا در رابطه با برگزاری مراسم اعیاد سعید قربان، غدیر و عرفه اعلام شد که در بخشی از آن تاکید شده است: با تشدید نظارت دقیق بر انجام و رعایت پروتکل های بهداشتی زیر نظر کمیته نظارت استانی در صورت مواجهه با هرگونه اقدام مغایر دستورالعمل ها و پروتکل ها، ضمن برخورد قاطع نسبت به رسیدگی قضایی با متخلفان اقدام گردد.

به گزارش نصر، مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا برای «برگزاری مراسم اعیاد سعید قربان، غدیر و عرفه» در ادامه می‌آید:
1. رعایت ضوابط بهداشتی برگزاری مراسم روز عرفه و اعیاد قربان و غدیر با محوریت محدودیت های طرح جامع مدیریت هوشمند بیماری کرونا و با توجه به سه اصل مورد تاکید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر"جلوگیری از تجمع، تردد و داشتن تهویه مناسب فضاهای بسته"، که به پیوست ارسال می گردد.
2. کلیه دستگاه های متولی و ذیربط استانی با اتخاذ تمهیدات لازم به منظور پایبندی به اصول و ضوابط ابلاغی از هر گونه اقدام مغایر با مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا پرهیز نمایند.
3. کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و صدا و سیما با هماهنگی ستادهای استانی، متناسب با شرایط فرهنگی هر منطقه نسبت به تولید محتوا برای فعالیت های اطلاع رسانی و اقناعی جهت تاکید بر رعایت پروتکل ها در برگزاری مناسبت های فوق اقدام نمایند.
4. با تشدید نظارت دقیق بر انجام و رعایت پروتکل های بهداشتی زیر نظر کمیته نظارت استانی در صورت مواجهه با هرگونه اقدام مغایر دستورالعمل ها و پروتکل ها، ضمن برخورد قاطع نسبت به رسیدگی قضایی با  متخلفان اقدام گردد.
5. به منظور ثبت و مستند سازی نتایج حاصل از اعمال مصوبات، گزارش اقدامات انجام شده و میزان رعایت پروتکل¬های بهداشتی به کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ارسال گردد. 

الف) شرایط برگزاری عرفه:
برگزاری مراسم عرفه بر اساس طرح جامع مدیریت هوشمند به شرح ذیل خواهد بود: 
 
شهرهای قرمز: برگزاری مراسم در فضای باز، پذیرش حداکثر 70 نفر به ازاء 4 متر مربع برای هر نفر در زمان 60 دقیقه با رعایت پروتکل های بهداشتی.

شهر نارنجی: برگزاری مراسم در فضایی با پذیرش حداکثر 100 نفر به ازاء 4 متر مربع برای هر نفر در زمان 75 دقیقه با رعایت پروتکل های بهداشتی. 

شهرهای زرد: برگزاری مراسم در فضای بسته با رعایت هر 4 متر مربع برای هر نفر حداکثر 30 نفر. 

شهرهای آبی: برگزاری مراسم به شرط التزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی و مقررات مصوب بنا به تشخیص و با مسئولیت ستاد استانی قابل بازگشایی است. 

* بدون توزیع نذری و پذیرایی در صورت توزیع مواد غذایی و توزیع آب بایستی به صورت بسته بندی یک نفره باشد. 
* گندزذایی قبل و بعد از مراسم محل(سطوح مشترک) ضروری بوده و باید انجام شود. 
* وجود مواد ضد عفونی دست در ورودی محل برگزاری مراسم ضروری می باشد. 
* کنترل تردد و ورود و خروج جهت جلوگیری از تجمعات توسط مسئولین برگزاری انجام شود. 
* مرکز بهداشت با هماهنگی سازمان تبلیغات و مسئولین برگزاری هماهنگی لازم جهت نظارت و کنترل بهداشتی برنامه ریزی نمایند. 
* مسئولین برگزار کننده، ماسک جهت افرادی که فاقد ماسک می باشند در نظر گرفته و هنگام ورود به محل جهت استفاده تحویل داده شود. 

ب) شرایط اعیاد قربان و غدیر
برگزاری هرگونه مراسم و جشن و نماز عید غدیر و قربان بر اساس طرح جامع مدیریت هوشمند به شرح ذیل: 

شهرهای قرمز: برگزاری جشن و نماز هر یک از اعیاد قربان و غدیر در فضای باز با پذیرش حداکثر 70 نفر به ازاء 4 متر مربع برای هر نفر در زمان حداکثر 60 دقیقه  با رعایت پروتکل های بهداشتی. 

شهر نارنجی: برگزاری مراسم جشن و یا نماز در فضای باز با پذیرش حداکثر 100 نفر به ازاء 4 متر مربع برای هر نفر در زمان حداکثر 75 دقیقه با رعایت پروتکل های بهداشتی. 

شهرهای زرد: با اولویت برگزاری مراسم در فضای باز با پذیرش 100 نفر به ازاء 4 متر مربع برای هر نفر و یا در فضای بسته با رعایت هر 4 متر مربع برای هر نفر حداکثر 30 نفر. 

شهرهای آبی: برگزاری مراسم به شرط التزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی و مقررات مصوب بنا به تشخیص و با مسئولیت ستاد استانب قابل بازگشایی است. 

* برگزاری مراسم به صورت مجازی و رسانه های ملی انجام شود.
* از فعال شدن ایستگاه های صلواتی جهت توزیع شیرینی و شربت و موارد مشابه پرهیز شود. 
* استفاده از ماسک توسط نمازگزاران و همه افراد شرکت کننده در مراسم فریضه نماز الزامی می باشد.
* استفاده از سجاده و مهر شخصی توسط نماز گزاران ضروری می باشد. 
* در صورت برگزاری در فضای سرپوشیده و مسقف، داشتن تهویه مناسب ضروری می باشد. بطوری که حداقل درب و پنجره  ها در مدت برگزاری نماز باز باشند. 
*سطوح مشترک محل های برگزاری قبل و بعد از مراسم توسط مسئولین برگزاری گند زدایی شود. 
* در ورودی محل برگزاری امکانات ضد عفونی دست فراهم و تعبییه شده باشد.
* مسئولین برگزار کننده ماسک جهت افرادی که فاقد ماسک می باشند در نظر گرفته و هنگام ورود به محل جهت استفاده تحویل داده شود. 
* مردم از دید و بازدید اعیاد قربان و غدیر در همه مناطق پرهیز نمایند. 
* استفاده از ظرفیت صدا و سیما ملی و استانی در اطلاع رسانی عمومی ضروری می باشد. 
* مراسم قربانی و ذبح آن طبق دستورالعمل سازمان دامپزشکی عمل گردد. 
* از ذبح در منازل جلوگیری شود.
انتهای پیام/
محدودیت‌های کرونایی برای اعیاد قربان، غدیر و روز عرفه اعلام شد منابع محلی

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار