یادداشت/

بازگشت به "مردم" برای اداره شهر و تحقق اصل مشارکت پذیری

1400/03/22 - 12:30 - کد خبر: 45481 نسخه چاپی

نصر: مدیریت های شهری، از آن رو که "مردم"، محور و مخاطب اصلی طراحی ها و برنامه ریزی های شهری به شمار می روند، ناگزیر از رجوع و همراهی و همکاری متقابل و تعاملی با شهروندان هستند.

اعتمادسازی مجدد میان مردم و مدیران شهری در راستای برنامه ریزی و اداره شهر، مبتنی بر خواست و نظرات شهروندان، اصلی ترین و مهم ترین اولویت برای تحقق توسعه هوشمندانه و اصولی شهر به شمار می رود.
امروزه بیشتر صاحب نظران حوزه مدیریت شهری، تجربه مدیریت متمرکز شهر را شکست خورده دانسته و آن را بدون مشارکت شهروندان ناموفق ارزیابی می کنند؛ از این رو جلب مشارکت شهروندان به یکی از دغدغه های اصلی مدیریت های نوین شهری تبدیل شده است.
روند فزاینده شهر شینی و گسترش شهر گرایی و پیچده شدن نظام جامعه شهری از جمله عواملی هستند که ضرورت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری را بیش از پیش کرده است؛ بنابرین بهره گیری از مشارکت مردمی و نقش آنان در فرآیند مدیریت شهری از جمله ضرورترین تغییراتی است که باید در نظام برنامه ریزی شهری مورد توجه قرار گیرد.

آرزو مبصر، کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز ( کد انتخاباتی : ۱۹۴۴)
انتهای پیام/
بازگشت به نصر

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار