یادداشت/

تبریز نیازمند طرح جامع زیباسازی شهری

1400/03/12 - 16:35 - کد خبر: 45048 نسخه چاپی

نصر: برنامه ریزی و طراحی برای المان سازی در کلان شهرها بر بستر زیباسازی شهری، از جمله برنامه هایی است که طی سال های اخیر، مورد توجه شهرهای ایران بوده است.

المان سازی و نصب این عناصر زیباسازی و مفهومی در مناطق و میادین شهری اگرچه عمدتا با هدف ایجاد زیبایی های بصری در شهرها صورت می گیرد؛ با این حال در اغلب موارد، شاهد فقدان معیارهای هویتی، فرهنگی، ارزشی و بی توجهی به شاخص های برگرفته از فرهنگ و ارزش های بومی که حاوی پیام و اهداف متعالی در ساخت و نصب این المان ها به مخاطبان و شهروندان باشد هستیم.
از دیگر سو، نصب و جانمایی المان ها در معابر و میادین شهری نیز از آن دست الزامات و ضرورت هایی است که می بایست جدای از الزامات و معیارهای دخیل در طراحی المان ها، مورد توجه مدیران شهری قرار گیرد که در این بخش نیز عمدتا شاهد برخی کج سلیقگی ها و اقدامات متناقض با این شاخص ها بوده ایم.
در این میان و به منظور مدیریت و اجرای هدفمند در طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری از المان های شهری و همچنین اجرای طرح های زیباسازی، نورپردازی و طراحی زیبایی های بصری در شهرها، مدیریت شهری به ویژه شورای شهر تبریز به عنوان نهاد سیاست گذار و ناظر بر اقدامات مدیریتی در شهر، باید با تدوین و تصویب طرح جامع زیباسازی و طراحی المان های شهری که در برگیرنده تمامی شاخص ها و معیارهای دینی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، ملی، بومی و مفهومی باشد، به سمت ایجاد ساز و کار و روش های اجرایی مبتنی بر وحدت رویه حرکت کند که امیدواریم شورای ششم تبریز در این راستا توجه جدی داشته باشد.

به قلم آرزو مبصر
انتهای پیام/
تبریز نیازمند طرح جامع زیباسازی شهری نصر

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار