film/

فیلم| درج نشدن قیمت بر روی کالا از مصادیق تخلف

دانلود فایل ویدیو

نصر: رضا رحمانی وزیر صنعت گفت: اگر بر روی کالایی قیمت درج نشده باشد این موضوع از مصادیق تخلف به حساب می آید.

14:00 1398/09/21


نظرها بسته شده اند

نمایش 0 نظر

پژوهشیار