ویدئو/

فیلم | انتقاد صریح از ورود به حساب‌های مردم!

دانلود فایل ویدیو

نصر: محمد حسین فرهنگی؛ نماینده مردم تبریز در مجلس، در برنامه ثریا: نباید به بهانه طرح مالیات برعایدی سرمایه وارد حساب های غیرتجاری مردم شد. این طرح باعث فرار سرمایه از کشور شده و همه مردم را به مشکل خواهد انداخت. این طرح همه تراکنش های غیر تجاری مردم را مشمول مالیات خواهد کرد که سرمایه های خرد مردم ضعیف را فقیرتر خواهد کرد. بجای ایجاد مالیات برای مردم ، زیرساخت ها را تقویت کنید. آمار درستی در خصوص دهک بندی و وضعیت مالی در کشور در دسترس دولت نیست. با این طرح مخالفم و در حال حاضر به نفع کشور و مردم نمی‌دانم.

13:58 1401/11/04

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار