ویدئو/

فیلم | گزارش نصر از نمایشگاه خودروی تبریز

دانلود فایل ویدیو

نصر: بیست و ششمین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت خودروی تبریز در محل نمایشگاه بین المللی تبریز در حال برگزاری است.

22:21 1401/10/14

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار