film/

فیلم | تخلفات کارتخوانی پزشکان را چگونه گزارش کنیم؟

دانلود فایل ویدیو

نصر: این روزها بحث استفاده از کارتخوان توسط پزشکان داغ است و بعضی از پزشکان از کارتخوان استفاده نمی کنند. با دیدن این ویدئو متوجه خواهید شد تا تخلفات کارتخوانی پزشکان را چگونه گزارش کنید.


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار