ویدئو/

فیلم | حرکت های نامتعارف راننده پراید در زیرگذر چایکنار تبریز!

دانلود فایل ویدیو

نصر: رانندگی فوق العاده خطر ناک راننده پراید یک ربع داخل تونل چایکنار به کسی اجازه عبور نمیداد -تبریز چایکنار.

13:39 1401/09/29

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار