film/

فیلم| اگر خطایی داریم در درون خود باید جبران کنیم و اگر اشتباهاتی داریم باید بپذیریم

دانلود فایل ویدیو

نصر:علی ربیعی» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات وزیران درباره موضع ایران نسبت به دخالت آمریکا در اغتشاشات اخیر و حمایت این کشور، گفت: اگر خطایی داریم در درون خود باید جبران کنیم و اگر اشتباهاتی داریم باید بپذیریم و درصدد جبران آن بربیاییم.امروز حفظ ایران و رشد ایران برای ما مهم است.

16:21 1398/09/07

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار