ویدئو/

فیلم | رنج مادری

دانلود فایل ویدیو

نصر: ویدئوی این فیل تایلندی شگفت انگیز است. بچه اش در گودالی افتاده که در یک زمین گلف درست کرده بودند. فیل مادر ساعت ها برای نجات بچه تلاش کرده و لی به نتیجه ای نرسیده. گروه نجات وقتی رسیده اند که مادر دچار تشنج شده . آنها حتی به این نتیجه رسیده بودند که در طول این مدت به هر شکلی شده به فرزندش شیر هم داده. تراژدی تلخی است که برای ساعت ها طول کشیده. هر چند آخر فیلم خوش است و تایلندی ها بچه را نجات می دهند تا همراه با مادرش در جنگل از نظر ها محور شود. اما اصل ماجرا به این شیرینی نیست . بشر و دخالت های وقت و بی وقت اش در طبیعت؛ همیشه از این دست فجایع بر جای می گذارد . این فیل ها خوش اقبال بودند که نجات به موقع رسید. میلیون ها حیوان دیگر اما به این اندازه خوش اقبال نبوده و نیستند.

09:21 1401/04/25

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار