ویدئو/

فیلم | عمارت قاجاری پیرآباد

دانلود فایل ویدیو

نصر: ‌️در عمارت تاریخی پیرآباد شهر ایلخچی معماری عجیب و جالبی وجود دارد، بطوریکه در گوشه انتهایی سقف چهارگوش، درست روبروی اون گوشه که ایستاده به صورت خیلی آرام حرف میزنید طوری که اگه کسی در کنارتان ایستاده باشد صدای تان نشنود! ️ولی در گوشه روبرویی که موبایل را نگهداشته اند صدا بصورت واضح و بلند به گوش شخصی که روبرو ایستاده می رسد.

12:19 1401/04/20

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار