ویدئو/

فیلم | نگاه‌ها به آذربایجان باید تغییر کند

دانلود فایل ویدیو

نصر: محمدعلی سبحان اللهی ؛ استاندار اسبق آذربایجان‌شرقی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در چهارمین سلسله نشست‌های « مسیر توسعه » گفت: موقعیت آذربایجان به گونه‌ای ایجاب کرده است که انسان های بزرگی از این منطقه در سطح ملی مطرح شده اند. مشروطه نقطه عطفی در تاریخ ایران بوده است. مکاتب تبریز شهره عام و خاص است. این یک واقعیت است که ایران سهم خود را در توسعه آذربایجان ادا نکرده است.نگاه مرکز نشینان باید نسبت به آذربایجان تغییر کند.آذربایجان در توسعه ایران نقش اساسی داشته و همچنان می تواند داشته باشد. اگر نگاه یک مدیر توسعه محور باشد عملکردش هم توسعه ایی خواهد بود.

18:57 1401/04/18

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار