چهارمین نشست تحلیلی " مسیر توسعه "

فیلم | سبحان اللهی؛ تحریم مانع توسعه است

دانلود فایل ویدیو

نصر: محمد علی سبحان اللهی؛ استاندار اسبق آذربایجان شرقی و نماینده ادوار تبریز؛ اسکو و آذرشهر در چهارمین سلسله نشست « مسیر توسعه »: ️متاسفانه برخی ها در پایتخت به آذربایجان با چشمی دیگری نگاه می کنند./ ️دلیل مقاومت برخی ها در مقابل تغییر؛ تهدید منافع شخصی است نه چیز دیگری. ️ما باید آذربایجان را توسعه دهیم. / ️سهم تحریم ها در کاهش سرعت توسعه بسیار زیاد است./ ️مدیرانی که به دنباله توسعه ی کشور هستند باید فکری به حال تحریم ها کنند./ ️شورا های شهر به جز هزینه چیز دیگری ندارند.

08:37 1401/04/18

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار