ویدئو/

فیلم | توسعه باید به مطالبه عمومی تبدیل شود

دانلود فایل ویدیو

نصر: داود بهبودی؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تبریز: تقدیر از تلاش های نصر در گفتمان سازی توسعه. توسعه یک پدیده چندوجهی است. توسعه نه امری وارداتی است نه خریدنی بلکه توسعه باید در دل جامعه متولد شود. توسعه به هیچ وجه به معنای هم سطح کردن و یکسان سازی جامعه نیست. توسعه باید با یک تعریف مشخص به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.

16:27 1401/04/02

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار