وضعیت نگران کننده سازه بازار تاریخی تبریز/ بام تاریخ تبریز تَرَک خورد!

دانلود فایل ویدیو

نصر: سازه تیمچه مظفریه بازار تاریخی تبریز که در 1389 به ثبت جهانی در میراث تاریخی و فرهنگی یونسکو هم رسیده است، در وضعیت نگران کننده ای به سر می برد و بخش هایی از بام و گنبد آن متاسفانه تَرَک برداشته است. کارشناسان میراث تاریخی بر لزوم اقدام فوری دستگاه های مسئول جهت مرمت و بازسازی سازه و ابنیه بازار تاریخی تبریز تاکید می کنند.

20:19 1401/03/25

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار