حادثه ای عجیب در اسکار 2022

فیلم | شاپالاخ به اسکار کشید!

دانلود فایل ویدیو

نصر : ‌️در حادثه‌ای که به نظر می رسد جدی بوده باشد ویل اسمیت به کریس راک از مجریان برنامه سیلی زده است. ️این بعد از آن بود که کریس راک درباره همسرش ویل اسمیت، جادا پینکت، شوخی کرد. ️ویل اسمیت بعد از این شوخی روی صحنه رفت و به کریس راک سیلی زد. ️ابتدا تصور می شد که این شوخی است، اما در نهایت به نظر می رسد که کاملا جدی بوده. ️کریس راک رو به جمعیت گفت: "ویل اسمیت سیلی بدی به من زد." ️اسمیت که برگشت و روی صندلی اش نشست دو بار فریاد زد: "نمی خواهم دیگر اسم زنم از دهانت درآید."

09:01 1401/01/08

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار