اختصاصی نصر |

فیلم | احیای بافت‌فرسوده از آنکارا تا تبریز

دانلود فایل ویدیو

نصر: احیای بافت فرسوده و حاشیه شهر با روش جایگزینی معماری سنتی در منطقه تاریخی اولوس آنکارا که می تواند الگوی بسیار مناسبی در جهت احیای بافت حاشیه نشین تبریز کهن باشد. گزارش از فرشید خوشپوری

12:26 1400/12/28

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار