ویدئو/

فیلم | شدت سوختگی سوانح چهارشنبه سوری امسال افزایش یافته است!

دانلود فایل ویدیو

نصر: خیری رئیس بخش سوختگی بیمارستان سینای تبریز: اقدامات اولیه که هنگام سوختگی باید نسبت به محل سوختگی انجام داد.

13:00 1400/12/22

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار