film/

فیلم| رئیس قوه قضائیه خطاب به قضات

دانلود فایل ویدیو

رئیسی در خطاب به قضات گفت: مگر نمیتوانید تا بعدازظهر صبر کنی تا وثیقه را بگذارد

15:11 1398/08/18


نظرها بسته شده اند

نمایش 0 نظر

پژوهشیار