ویدئو/

فیلم | ترک محل حادثه را فرهنگ سازی کنیم

دانلود فایل ویدیو

نصر: وقوع حادثه، طنین تلخ برای آتش نشانانی که است که باید به امداد حادثه دیدگان شهر خود بشتابند. محل حادثه، مملو از آشنایان مضطرب با چشمان نگران و خانواده های داغداری است که چشم و گوششان به دیدن و شنیدن صدای عزیزانشان دوخته اند. آتش نشانان به دنبال روزنه ای برای رساندن خود به محل حادثه هستند که ثانیه ها در گذر زمان برایشان ساعت ها می گذرد. اما کثرت حضور آشنایان مضطرب و شهروندانی که نگران زنده ماندن حادثه دیدگان هستند، مسیر امداد رسانی را برای آتش نشانان سخت می کند. از هم اکنون به فکر «فرهنگ سازی ترک تجمع محل حادثه باشیم» تا این فرشته های نجات ، زودتر به امداد گرفتار شدگان بپردازند.

11:20 1400/11/17

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار