ویدیو/

فیلم | رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه

دانلود فایل ویدیو

نصر: رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه در ۱۰ کیلومتری مرز با ایران در نخجوان.

09:31 1400/07/14

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار