ویدیو/

فیلم | بانوی تبریزی از دندانپزشکی تا خلبانی

دانلود فایل ویدیو

نصر: «ساینا جاهد » بانوی تبریزی دندانپزشکی که مهارت خلبانی را نیز در کارنامه فعالیت های خود دارد. این گفت و‌گوی جالب و‌دیدنی را ببینید کاری از گروه پیلته

14:40 1400/06/08

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار