ویدیو/

فیلم | وضعیت کابل در آستانه انتقال قدرت به طالبان

دانلود فایل ویدیو

نصر: ساکنان شهر یا به دنبال خروج از پایتخت هستند یا بازگشت سریع به منازل.

16:20 1400/05/24

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار