ویدیو/

فیلم | تالاخادزه رکورد مجموع و دو ضرب جهان را هم جا به جا کرد

دانلود فایل ویدیو

نصر: رقیب نماینده ایران در حرکت دو ضرب وزنه 265 کیلوگرم را بالای سر برد و 448 کیلو گرم در مجموع را به ثبت برساند و در دو ضرب و مجموع رکورد جهان را بشکند

17:18 1400/05/13

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار