ویدیو/

فیلم | حیدربابا خوانی در ائل گولی

دانلود فایل ویدیو

نصر: ورزش همگانی شهروندان تبریزی در پارک ائل گولی در روزهایی که مسافران به سمت تبریز گسیل شده اند؛ برایشان جذابیت خاصی دارد. فیلم از ندا سلیمانی

12:17 1400/04/30

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار