ویدیو/

فیلم | تاثیر قطعی برق برافت فشار وقطعی آب در کلانشهر تبریز

دانلود فایل ویدیو

نصر: تاثیر قطعی برق برافت فشار وقطعی آب در کلانشهر تبریز.

10:55 1400/04/17

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار