ویدیو/

فیلم | تئاتر تبریز رخت عزا را از تن در آورد

دانلود فایل ویدیو

نصر: هنر، زبانِ فرهنگ و تمدن است ! نمایش و روایت که در طول هزاران سال حافظ تاریخ و حماسه ی این آب و خاک بوده است ، در شکل و ظاهر امروزی راهی برای اشتراک فرهنگ و زبانی بومی با جهان پیرامون است ،ولی ، تئاتر زخم خورده ای که هنرمندانش سالهاست آنرا با چنگ و دندان به دهان گرفته اند ، اکنون درختی پیر و شکننده است که نه طوفان بلکه نسیمی ملایم هم آنرا از پای در میاورد ! اما چه بر سر هنر این شهر آمد؟!

22:31 1400/04/15

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار