ویدیو/

فیلم | لحظه غیرت؛ بوسه مادرانه

دانلود فایل ویدیو

نصر: بوسه مادرانه مادربزرگ تبریزی بر دست سرباز حافظ امنیت، این مادر تبریزی با بوسه بر دست سرباز ناجا از تامین امنیت انتخابات تقدیر کرد.

17:20 1400/03/28


نظرها بسته شده اند

نمایش 0 نظر

پژوهشیار