ویدیو/

فیلم | مشقت های انتقال زاب به دریاچه ارومیه

دانلود فایل ویدیو

نصر: انتقال حوزه به حوزه آب هر چند ایرادات زیست محیطی خود را دارد،ولی با این وضعیت وخیم دریاچه اورمیه و همچنین کم کاری در مدیریت آب حوزه دریاچه اورمیه یقینا رسیدن نزدیک به ششصدمیلیون متر مکعب از حق آبه کشور از رودخانه زاب آذربایجان غربی اهمیت زیادی دارد. مطالبه جددی مردم آذربایجان رسیدن آب این پروژه به پیکره دریاچه اورمیه قبل از پایان دولت است. این ویدیو کوتاه صرفا جهت قدردانی از کارگران و مهندسان و کلیه کارکنان این پروژه سخت و طاقت فرسا است. کاری از محمد علیمرادی

13:55 1400/03/27


نظرها بسته شده اند

نمایش 0 نظر

پژوهشیار