ویدیو/

فیلم | ژیلا قهرمانی؛ اولین بانوی مکانیک تبریز

دانلود فایل ویدیو

نصر: ژیلا قهرمانی اولین بانوی مکانیک تبریز؛ دو سالی است که این شغل را برای امرار معاش خود انتخاب کرده است.

13:50 1399/10/18

ثبت نظر

نمایش 1 نظر

پاسخ   سعید الهی پرست   ماه پیش  

به نظر بنده ایشون یک مکانیک قابل و به کار خود وارد باید باشد چون با توجه به تمیزی و مرتب بودن محل کار معلومه که کارشان نیز مرتب و دقیق می باشد امیدوارم در کارشان موفق بشوند و دیگر خانمها نیز با ایشان همکاری نموده و کارشان پر رونق شود.
بنده در یک آموزش فنی که بک دکتر برایمان تدریس میکرد از ما سئوالی پرسید و گفت که اگر ماشین شما در یک شهر دیگر ایراد پیدا کند و بدون پرسیدن از کسی به کدام مکانیک می روید کسی جواب نداد و خودش توضیح داد مکانیکی که مرتب باشد و آچارهایش سر جایش قرار بگیرد و یا مکانیکی که منظم نباشد و محیط کارش کثیف باشد همه جواب دادند که اونی که مرتب می باشد و این موضوع هیچوقت از یاد من نمی ود.فقط آدرس محل کارشان کجاست؟
پژوهشیار