ویدیو/

فیلم | عوارض پنهان کرونا

دانلود فایل ویدیو

نصر: کرونا افزون بر آنچه بیماران در هفته های ابتدایی ابتلا تجربه می کنند، عوارضی دارد که تا مدت ها بهبودیافتگان را رنج می دهد.

17:15 1399/10/07

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار