ویدیو/

فیلم | کشف سازه فلزی مرموز شبیه به مونولیت ادیسه فضایی در صحرای یوتا

دانلود فایل ویدیو

نصر: کشف سازه فلزی مرموز شبیه به مونولیت ادیسه فضایی در صحرای یوتا.

15:00 1399/09/05

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار