ویدیو/

فیلم | قانون جدید چک چیست؟

دانلود فایل ویدیو

نصر: مرادی: تاریخ چک ها از تاریخ سررسید چک بیشتر از ۳سال از تاریخ دریافت دسته چک نمی تواند باشد.

12:43 1399/09/05

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار