ویدیو/

فیلم | کمک هزینه معیشتی 4 ماهه برای یک سوم جامعه

دانلود فایل ویدیو

نصر : رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت: کمک بسته معیشتی 4 ماهه به ازای هر نفر 100 هزار تومان به خانوارهای فاقد درآمد ثابت پرداخت می شود. وام یک میلیون تومانی به 10 میلیون خانوار پرداخت می شود.

14:00 1399/08/28

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار