ویدیو/

فیلم | چوب حراج بر سر بزرگ ترین کارخانه نساجی خاورمیانه

دانلود فایل ویدیو

نصر: واحدی که پارچه های باکیفیت مخمل، حوله و بلوجین آن حتی به آن سوی مرزها صادر می شد اما در درگیر و دار خصوصی سازی امروز چراغ تولیدش خاموش شده است.

18:30 1399/08/27

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار