ویدیو/

فیلم | سرقت شبانه از کارگاه های شهرک صنعتی تبریز

دانلود فایل ویدیو

نصر: شب گذشته، عده ایسارق از کارگاه های مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمانی تبریز سرقت کردند. یکی از مالکان مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمانی تبریز در این باره گفت: شب گذشته، عده ای ناشناس با تخریب کارگاه های صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمانی، اقدام به سرقت عظیمی از این کارگاه ها کردند. وی افزود: تمام کالکتورها، ژنراتورها، بتن کف ها، جوش موتور، کابل های برق و... به سرقت رفته اند و چیزی در کارگاه ها باقی نمانده است.

17:00 1399/08/26

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار