ویدیو/

فیلم | حقیقت ماجرای خانه اجاره ای از زبان امیر دادبین

دانلود فایل ویدیو

نصر: منزل شخصی خود را اجاره داده ام و هیچ مشکل مالی ندارم، مسئولین ارتش از تصمیم من اطلاعی نداشتند ، فیلم را بدون اجازه من گرفته و منتشر کردند ، از مسئولین و مردم که نگران من شدند تشکر می کنم.

09:41 1399/08/26

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار