ویدیو/

فیلم | عوامل محرک رشد یا ادامه افت بازار

دانلود فایل ویدیو

نصر: استفاده مایوس کننده‌ای از فضای شکل گرفته در ماه‌های ابتدایی سال شکل گرفت و اعتماد عمومی مردم به بورس آسیب دید و تنها منجر به شکل گیری حباب قیمتی در بازار شد.

12:30 1399/08/20

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار