ویدیو/

فیلم | دریای موتور در پارکينگ هاي پليس

دانلود فایل ویدیو

نصر: 150 ميليارد سرمايه مردمي که در حال غرق شدن در درياي پارکينگها هستند ( گزارش آرشيوي خبرگزاري صدواسيما در سال 96)

12:30 1399/08/18

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار