ویدیو/

فیلم | طرح صلح ایران برای حل بحران قره باغ از زبان ظريف

دانلود فایل ویدیو

نصر : اين طرح فقط مربوط به آتش بس موقت نیست بلکه حرکت به سمت حل و فصل درگیری هاست. خروج نیروهای اشغالگر از همه مناطق اشغالی از جمله اصول طرح صلح ايران است.

15:00 1399/08/11

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار