ویدیو/

فیلم | شرایط موجود در شان مردم نیست و باید کاری کرد

دانلود فایل ویدیو

نصر: قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس اول مجلس: شرایط موجود در شان مردم نیست و باید کاری کرد. دولت اعلام کرده است که "از مصوبات سایر قوا استقبال می کند"؛ امیدواریم این موضوع در عمل نیز محقق شود.

10:29 1399/08/07

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار